LA DAURADA BEACH CLUB

La Daurada Beach Club és el recinte marítim del Vida, on es celebraran les actuacions matinals del dissabte 30 de juny.